Wie zijn wij?

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de veiligheid van alle minderjarigen.

Onze missie:
Het voorkomen en bestrijden van (online) seksueel misbruik en uitbuiting van minderjarigen.

Het EOKM is voortgekomen uit het in 1995 opgerichte Meldpunt Kinderporno op Internet. Het bureau is aangesloten bij INHOPE, het internationale netwerk van internet hotlines (meldpunten) in de hele wereld.

 

Lees meer over de programma’s van het EOKM.