Kinderporno tegengekomen op internet of in een appgroep?

Ga naar Meldpunt Kinderporno

Voor mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen en/of downloaders van kinderporno

Ga naar Stop it Now!

Slachtoffer van online seksueel kindermisbruik?

Ga naar
Helpwanted.nl