Onze sponsors

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik kan rekenen op de steun van onderstaande bedrijven. Deze bedrijven sponsoren het programma Meldpunt Kinderporno, omdat zij belang hechten aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om het internet schoon te houden van seksueel kindermisbruik.

                                           

                      

                                              

Onderstaande bedrijven hebben het EOKM hun diensten aangeboden en/of sponsoren andere programma’s van het EOKM.

Het EOKM bedankt al haar sponsors voor hun bijdrage aan de strijd tegen kindermisbruik!