Raad van toezicht

Voorzitter raad van toezicht: Mevrouw Janet van Bavel

Vice-voorzitter raad van toezicht: Mevrouw C.F. (Carrie) van der Kroon

Lid raad van toezicht: De heer J.M.S. (Jan-Mark) Wams

Lid raad van toezicht: De heer H. (Hans) Booij

Lid raad van toezicht: De heer W. (Willem) van der Voet

Directeur bestuurder: Mevrouw A. (Arda) Gerkens