Onze partners

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie steunt het Expertisebureau Online Kindermisbruik met subsidie voor Meldpunt Kinderporno en Stop it Now!. Daarnaast overleggen het EOKM en het ministerie regelmatig over de aanpak van online en offline seksueel kindermisbruik.

Europese Commissie

Het EOKM maakt deel uit van het Safer Internet Plan (SIP) en wordt binnen dit programma gesubsidieerd door de Europese Commissie voor Helpwanted.nl en Meldpunt Kinderporno. Het SIP is gericht op bevordering van veilig internetgebruik, bescherming van kinderen op internet en bestrijding van illegaal, schadelijk en ongewenst online materiaal.

Nationale Politie

Het opsporen van (online) beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik, daders en slachtoffers, is een taak van de politie. Daarmee werkt het EOKM sinds de oprichting nauw samen. Identificatie van Nederlandse slachtoffers en daders heeft voor de politie de hoogste prioriteit. Internationale samenwerking is hierbij onmisbaar, omdat bij in Nederland aangetroffen beeldmateriaal slachtoffers en/of daders uit het buitenland betrokken kunnen zijn.

INHOPE

Het EOKM is lid van INHOPE, het internationale netwerk van meer dan 50 internet hotlines (meldpunten). Dit is, mede op initiatief van het Nederlandse Meldpunt Kinderporno, in 1999 opgericht. In de bestrijding van (beeldmateriaal van) seksueel kindermisbruik op internet is internationale samenwerking onontbeerlijk. Alle leden ontmoeten elkaar minimaal 2 keer per jaar om ervaringen en kennis uit te wisselen. Het INHOPE-netwerk groeit nog steeds.

Insafe

Insafe is een Europees netwerk, bestaande uit 31 nationale voorlichtingscentra. Elk centrum organiseert educatieve en bewustwordingscampagnes, heeft een hulplijn en werkt nauw samen met jongeren. Het doel is om met een evidence-based, multi-stakeholder aanpak een veiliger internet te creƫren.

INTERPOL

Eind 2014 heeft INHOPE in samenwerking met INTERPOL en met financiƫle steun van de Europese Commissie de database IC-CAM laten ontwikkelen. Via IC-CAM worden de hashes (digitale vingerafdrukken) van strafbare afbeeldingen die Meldpunt Kinderporno of andere meldpunten hebben aangetroffen, rechtstreeks doorgestuurd naar Interpol. Zo wordt de opsporing van slachtoffers en daders verbeterd.

Global Partnership to End Violence against Children

Het EOKM is lid van het Global Partnership to End Violence against Children. Binnen deze alliantie werken overheden, de VN, maatschappelijke organisaties en ngo’s, bedrijven, wetenschappers en jongeren uit de hele wereld samen om, in navolging van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, alle vormen van geweld tegen kinderen uit te bannen. Hieronder vallen ook seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.