Sterke toename meldingen Helpwanted.nl

In 2012 ontving de jongerensite helpwanted.nl 640 meldingen over ongewenste seksuele ervaringen op internet. Dit is anderhalf keer zoveel als het jaar daarvoor. De jongeren die zelf slachtoffer waren of er mee werden geconfronteerd, vonden hun weg naar Helpwanted via de website en chat. Helpwanted biedt ook opvoeders sinds kort de mogelijkheid te bellen voor advies.

In 2007 lanceerde het Meldpunt Kinderporno de website www.helpwanted.nl. Sindsdien kunnen jongeren daar anoniem melden wanneer zij te maken hebben gehad met ongewenste seksuele ervaringen op internet. Daarnaast kunnen zij op werkdagen van 14:00 tot 17:00 anoniem chatten met een medewerker.

Net zoals eerdere jaren nam ook in 2012 het aantal meldingen en chatgesprekken toe. In totaal ontving Helpwanted 640 meldingen. De meeste jongeren namen contact op nadat zij afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op internet hadden gezien of via de webcam of chat waren misbruikt. Waar mogelijk adviseerden medewerkers van Helpwanted jongeren wat zij in hun situatie het beste konden doen om het probleem op te lossen.