Bij het EOKM worden door de programma’s Meldpunt Kinderporno en Helpwanted.nl (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Hoe deze programma’s persoonsgegevens verwerken kunt u vinden in de privacyverklaringen op de websites van deze programma’s. De meest recente versies van deze verklaringen kunt u hier vinden:

Privacyverklaring Expertisebureau Online Kindermisbruik
Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet
Privacyverklaring Helpwanted.nl
Privacyverklaring StopitNow!

 

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

 

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen over de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens door het EOKM kunt u per e-mail of post contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming:
E fg@eokm.nl
Postbus:
Expertisebureau Online Kindermisbruik
T.a.v. mr. S.R. de Gruijl
Postbus 11544
1001 GM Amsterdam