Bij het EOKM worden door de programma’s Meldpunt Kinderporno en Helpwanted.nl (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Hoe deze programma’s persoonsgegevens verwerken kunt u vinden in de privacyverklaringen op de websites van deze programma’s. De meest recente versies van deze verklaringen kunt u hier vinden:

Privacyverklaring Expertisebureau Online Kindermisbruik
Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet
Privacyverklaring Helpwanted.nl

 

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen over de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens door het EOKM kunt u per e-mail of post contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming:
E fg@eokm.nl
Postbus:
Expertisebureau Online Kindermisbruik
T.a.v. S. de Gruijl
Postbus 11544
1001 GM Amsterdam