Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en Stichting Stop Online Shaming zijn een rechtszaak gestart tegen de website Vagina.nl, die naaktbeelden exploiteert zonder toestemming van de mensen die in beeld zijn. Zeker bij gebruik van verborgen camera’s weten mensen niet eens dat ze gefilmd zijn. Met deze rechtszaak willen eisers duidelijk maken dat het niet is toegestaan om naaktbeelden op internet te zetten zonder toestemming van iedereen die in beeld is. De dagvaarding is op 27 februari 2020 geregistreerd in het Centraal register voor collectieve vorderingen. De procedure is aangebracht bij de Rechtbank Amsterdam, die op 27 mei 2020 zal beslissen over de procedurele vervolgstappen.

Op 1 april 2020 heeft de Rechtbank een tussenvonnis gewezen, waarna de procedure is vervolgd. Er hebben zich geen andere belangenorganisaties aangesloten bij deze rechtszaak. Op 8 juli 2020 heeft Evolve Media een schriftelijk processtuk aan de Rechtbank gezonden over de ontvankelijkheid van de twee eisende partijen. In collectieve zaken is het gebruikelijk dat de Rechtbank eerst de ontvankelijkheid beoordeelt. Daarna zal het inhoudelijke debat plaatsvinden, in eerste instantie schriftelijk.

Voor meer informatie, zie ons persbericht en ons nieuwsbericht.