Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en Stichting Stop Online Shaming zijn een rechtszaak gestart tegen de website Vagina.nl, die naaktbeelden exploiteert zonder toestemming van de mensen die in beeld zijn. Zeker bij gebruik van verborgen camera’s weten mensen niet eens dat ze gefilmd zijn. Met deze rechtszaak willen eisers duidelijk maken dat het niet is toegestaan om naaktbeelden op internet te zetten zonder toestemming van iedereen die in beeld is. De dagvaarding is op 27 februari 2020 geregistreerd in het Centraal register voor collectieve vorderingen. De procedure is aangebracht bij de Rechtbank Amsterdam, die op 27 mei 2020 zal beslissen over de procedurele vervolgstappen.

Op 1 april 2020 heeft de Rechtbank een tussenvonnis gewezen, waarna de procedure is vervolgd. Er hebben zich geen andere belangenorganisaties aangesloten bij deze rechtszaak. Evolve Media heeft in juli 2020 een schriftelijk processtuk aan de Rechtbank gezonden over de ontvankelijkheid van de twee eisende partijen, die daar in augustus 2020 schriftelijk op reageerden. In collectieve zaken is het gebruikelijk dat de Rechtbank eerst de ontvankelijkheid beoordeelt. Daarna zal het inhoudelijke debat plaatsvinden over de vorderingen die de eisende partijen hebben ingesteld.

In de procedure tegen de website vagina.nl heeft de Rechtbank Amsterdam op 18 november 2020 een tussenvonnis gewezen. Daarin heeft de Rechtbank suggesties gedaan voor de manier waarop de personen die tegen hun wil zichtbaar zijn (geweest) op de website vagina.nl door middel van een advertentie kunnen worden benaderd, zodat – wie dat wil – in contact kan treden met de Rechtbank. Vervolgstap in de procedure is dat eerst eisers op deze suggesties reageren, en dan de gedaagde. Daarna zal de Rechtbank een tussenbeslissing hierover nemen. Vervolgens zal gedaagde inhoudelijk moeten reageren op de vorderingen van Stop Online Shaming en EOKM.

Voor meer informatie, zie ons persbericht en ons nieuwsbericht.