Onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s

.

Helpwanted.nl, onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), heeft onderzoek gedaan naar financiële afpersing met naaktvideo’s of –foto’s onder jongens tot en met 26 jaar. Dit onderzoek deden wij naar aanleiding van de onverminderd hoge cijfers van financiële afpersing onder jongens.

Het voornaamste doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van financiële afpersing met naaktvideo’s of -foto’s. Wat is de relatie tussen het slachtoffer en de afperser? Op welke platforms vindt de afpersing het vaakst plaats? Wat is de aangiftebereidheid van jongens? Wat voor invloed hebben campagnes van online seksueel misbruik op jongens? Hoe voelen ze zich naderhand? Kunnen ze hun gevoelens uiten naar vrienden, familie en hulpverlenende organisaties?

Maar liefst 200 jongens die slachtoffer zijn geworden van financiële sextortion hebben meegewerkt aan het onderzoek door het invullen van een online vragenlijst, daarnaast hebben 4 jongens hun verhaal gedeeld tijdens een interview. Uit de analyse van de beschrijvingen van hun afpersingen blijkt dat de jongens kwetsbaar zijn voor misbruik door hun polymediagebruik – het gebruik van meerdere socialmediaplatormen. Meer dan een derde van deze jongens gaat over tot betalen. Schaamte, schuld en angst zorgen er voor dat ze er met niemand over praten. Slechts 2,5 procent van deze jongens vertelt het aan hun ouders.

Slechts 2,5 procent van de jongens vertellen aan hun ouders dat ze afgeperst zijn.

Wat het verkennende onderzoek naast een modus operandi van financiële afpersing met naaktbeelden laat zien, is dat er een enorm stigma berust op financiële afpersing met naaktbeelden. Juist omdat veel jongeren het onderwerp niet of nauwelijks bespreekbaar konden maken – of als ze dat wel deden – een negatieve reactie kregen, heeft het misbruik een lange nasleep. Drie kwart van de jongens denkt er nog regelmatig aan en meer dan 44% heeft er zelfs nachtmerries van.

Het erkennen van slachtofferschap bij deze misdaad en het bespreekbaar maken van online seksueel misbruik waar jongens het slachtoffer van worden is een belangrijke stap voorwaarts voor de verbetering van de hulpverlening.

Het volledige rapport is hier te lezen. Een beknopte samenvatting leest u hier.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en financieel ondersteund door Stichting Achmea Slachtofferhulp en Samenleving. Uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de zorg –en hulpverlening van online seksueel misbruik te verbeteren. Verder hopen Slachtofferhulp Nederland en Helpwanted.nl de maatschappelijke discussie op gang te brengen dat óók jongens slachtoffer kunnen worden van online seksueel misbruik.

 

Illustraties: Rianne Stremmelaar