Onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s

 

Helpwanted.nl, onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), is gestart met een onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s of –foto’s onder jongens tot en met 26 jaar. Dit onderzoek doen wij naar aanleiding van de onverminderd hoge cijfers van financiële afpersing onder jongens.

Net als in 2017 waren 79% van de meldingen bij Helpwanted.nl van financiële afpersing gemaakt door jongens. Slachtoffers werden zonder hun medeweten gefilmd nadat zij verleid waren tot het hebben van seksueel online contact. Daarna werd er gedreigd het beeldmateriaal online te plaatsen, tenzij zij zo snel mogelijk een som geld overmaakten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en financieel ondersteund door Stichting Achmea Slachtofferhulp en Samenleving. Het voornaamste doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van financiële afpersing met naaktvideo’s of -foto’s. Wat is de relatie tussen het slachtoffer en de afperser? Op welke platforms vindt de afpersing het vaakst plaats? Wat is de aangiftebereidheid van jongens? Wat voor invloed hebben campagnes van online seksueel misbruik op jongens? Hoe voelen ze zich naderhand? Kunnen ze hun gevoelens uiten naar vrienden, familie en hulpverlenende organisaties?

Uitkomsten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om de zorg –en hulpverlening van online seksueel misbruik te verbeteren. Verder hopen Slachtofferhulp Nederland en Helpwanted.nl de maatschappelijke discussie op gang te brengen dat óók jongens slachtoffer zijn van online seksuele afpersing.

 

Wil jij meedoen? Vul dan anoniem onze vragenlijst in.

Mocht je vragen hebben over dit onderzoek mail dan naar: onderzoek@eokm.nl

Ben jij financieel afgeperst en wil je weten wat jij hiertegen kunt doen of wil je er met iemand over praten? Neem dan contact op met een medewerker van Helpwanted.nl via de chat of kijk op de website van Helpwanted.nl voor hulp en tips bij financiële afpersing.