Meer aandacht voor jonge groep kinderpornokijkers

Het eenzijdige en daarmee foutieve beeld van ‘de typische kinderpornokijker’ blijkt definitief verleden tijd. In een recent Fins onderzoek lezen we dat er een behoorlijk aantal jonge kinderpornokijkers te vinden is op het darkweb. 70% van de ondervraagde kijkers geeft aan minderjarig te zijn geweest toen ze voor het eerst kinderporno keken; 40% was zelfs jonger dan 13 jaar.

Ook Stop it Now! wordt regelmatig gebeld door minderjarigen. Mede vanwege de gegarandeerde anonimiteit zijn niet alle gegevens bekend, maar in 2020 was zeker 10% van de bellers jonger dan 18 jaar. 29% was tussen de 18 en 25 jaar. De gesprekken gaan over het feit dat ze zich zorgen maken over hun gevoelens en/of gedrag ten opzichte van minderjarigen. Ze kijken ook vaker naar kinderporno. Overigens wil dat niet zeggen dat deze jongeren zelf een seksuele voorkeur voor minderjarigen hebben of die zullen ontwikkelen. Soms zijn ze gewoon op zoek naar leeftijdsgenoten. Toch valt dat natuurlijk onder strafbaar gedrag en dragen ze met hun zoektocht naar kinderporno bij aan het creëren van aanbod.

Jongeren vinden het vaak erg spannend om te bellen met Stop it Now!. Ze ervaren een hoge drempel om met iemand over hun gedrag te praten. De angst om veroordeeld te worden is groot. Steun en hulp kunnen echter een significant verschil maken. Het al op jonge leeftijd kijken naar kinderporno kan namelijk van grote invloed zijn op het kijkgedrag op latere leeftijd. Daarom is het zo belangrijk om aandacht te hebben voor deze jonge doelgroep. Door de hulpverlening ook te richten op adolescenten, kunnen we erger voorkomen.

Meer lezen? Hier staat het onderzoek: Klik hier! (Het kan even duren voordat de pagina laad!)

Helpwanted.nl wordt inclusief

Apetrots zijn we. Samen met De Mediajungle en Vitamine Eef mogen we ons één van de winnaars van de All Inclusive Challenge 2021 noemen.

De challenge werd georganiseerd door Netwerk Mediawijsheid. Hun missie luidt: iedereen mediawijs. Daarom organiseerde Netwerk Mediawijsheid dit jaar deze bijzondere challenge. Netwerkpartners werden uitgedaagd om samen (eerste) stappen te zetten om inclusie te vergroten. De challenge was: bedenk- samen met tenminste één andere netwerkpartner – een mediawijsheid-initiatief waarmee wordt ingezet op een van de drie thema’s: inclusieve media, inclusief bereik en inclusief ontwerp.

Ons initiatief bestaat uit het bundelen van twee unieke expertises: De Mediajungle en Helpwanted.nl gaan op de thema’s sexting en sextortion samenwerken, co-produceren, verbinden en kennis delen. Met als doel mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB’ers) tips en advies te kunnen geven voor een veilig online seksleven. De samenwerking start krachtig en concreet met een online kennissessie voor en door jongeren met een LVB en hun professionele opvoeders. Als vervolg op de sessie willen we samen met de doelgroep nieuwe educatieve content ontwikkelen. De jury vond ons project zo mooi en waardevol en ons thema zo actueel dat ze ons als een van de zes winnaars aanwees. Dat houdt in dat we mogen delen in de prijzenpot van totaal € 50.000.

Speciaal voor scholen: een interactieve theatershow over online seksueel misbruik!

Ook als leerkracht kan het ingewikkeld zijn om over seks te praten. Het wordt nog lastiger wanneer het om specifieke onderwerpen gaat zoals (ongewenste) sexting of online seksueel misbruik in het algemeen.

Gelukkig heeft theatergroep PlayBack daar in samenwerking met Helpwanted.nl iets op gevonden: de interactieve voorstelling ‘Shame on you’. Over Aya en Feico, een jong stelletje van 14 en 16 die te maken krijgen met de pijnlijke gevolgen van sexting.

Tijdens de 60 minuten durende theatershow, bedoeld voor klas 1,2, 3 van het voortgezet onderwijs, worden lastige onderwerpen zoals online seksueel misbruik toegankelijk en met de nodige humor behandeld. Spelenderwijs worden leerlingen ‘mediawijs’ gemaakt. Ze krijgen volop handvatten over hoe te handelen, mochten ze ooit zelf in een dergelijke situatie belanden.

Scholen kunnen de show boeken tot en met half februari. Er wordt dan in bijvoorbeeld een aula of gymzaal opgetreden. Kijk voor meer informatie op Help Wanted Theatertour

Lijkt dit je een geweldig idee en wil je de show liefst meteen boeken, neem dan contact op met info@helpwanted.nl of bel ons op 020 2615275.

10 jaar Stop it Now!: wat is er veranderd?

‘Is er verschil als je kijkt naar de gesprekken van tien jaar geleden?’ ‘Wat moet er in het maatschappelijk debat veranderen om seksueel kindermisbruik en kinderporno bespreekbaar te maken?’ ‘Wat voor mensen krijg je eigenlijk aan de lijn? Belt er ook familie?’

Dit zijn slechts een paar van de vragen die aan bod komen tijdens de podcastspecial. Daarin gaan Ellen Janssen en Herman Brouwer met elkaar in gesprek over hun werk. Ellen Janssen is forensisch psycholoog en programmamanager bij Stop it Now!, een hulplijn die anoniem, gratis en onbevooroordeeld hulp biedt aan iedereen die zich zorgen maakt over z’n gevoelens en/of gedrag ten opzichte van minderjarigen. Herman Brouwer is behandelaar bij de Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Zij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. Al sinds jaar en dag werken de twee intensief samen. Aanleiding voor het gesprek in de podcastspecial van De Forensische ZorgSpecialisten (DFZS) is het tienjarige bestaan volgend jaar van Stop it Now!.

Meeluisteren? Naar verwachting is de podcast in november te beluisteren via De Waag Nederland

Expertisebureau Online Kindermisbruik en PwC starten grootschalig internationaal project in de strijd tegen Child Sexual Abuse Material (CSAM)

We zijn samen met PwC bezig met een groot door de EU gefinancierd project om te onderzoeken hoe datasets van diverse partijen kunnen worden ingezet bij het opsporen van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik.

De strijd tegen online seksueel misbruik van minderjarigen is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Illegaal gedeelde beelden en filmpjes circuleren soms jarenlang op het internet. Met alle gevolgen van dien voor de slachtoffers.

Het project

Dit nieuwe initiatief met een tweetal grote stakeholders is bedoeld om CSAM sneller op te sporen en van het internet te verwijderen. Het project start met het in kaart brengen van verschillende CSAM-datasets. Iedere afbeelding of video heeft bepaalde karakteristieken waar een code aan is gekoppeld, een zogenaamde hash. Met deze hashes kunnen afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen worden opgespoord. Het project streeft ernaar een solide basis tegen CSAM te leggen door hashdatabases te verzamelen en het gebruik ervan toegankelijk te maken voor alle partijen die betrokken zijn bij de strijd tegen CSAM. Het project heeft een looptijd van anderhalf jaar, van maart 2021 tot augustus 2022.

Werkwijze

In eerste instantie is het zaak om de bestaande CSAM-datasets in kaart te brengen en ze door te lichten op zowel juridische als technische hiaten. De volgende stap zal zijn om aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde datasets die geschikt zijn voor alle partijen én classificatie van CSAM op verschillende levels mogelijk maken. Dit omvat het herzien en eventueel aanpassen van de database-inhoud en -infrastructuur volgens vooraf gestelde eisen. Vervolgens zal een specifieke oplossing worden getest en gevalideerd om de industrie, inclusief beeldhostingservices in de EU, in staat te stellen vrijwillige detectie uit te voeren en de bekende CSAM te verwijderen. Daarnaast zullen de deelnemende organisaties zich buigen over een geïntegreerde en grootschalige campagne om de resultaten van het project bij een groot publiek bekend te maken.

Door ‘superserver’ kinderporno sneller van internet af

Na de komst van de Hashcheckserver en SCART (Sexual Child Abuse Reporting Tool) in 2019, tilt Cisco Nederland de speurtocht naar kinderporno nu ‘to the next level’. De nieuwe infrastructuur zal afbeeldingen van seksueel misbruik sneller en efficiënter van internet verwijderen.

Vier jaar geleden was er niet of nauwelijks aandacht voor de bestrijding van kinderporno op internet. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is het onderwerp de afgelopen vier jaar stevig op de kaart gezet. De komst van de hashcheckserver maakte een vergaande automatisering van de zoektocht naar afbeeldingen van online kindermisbruik mogelijk. Ferme taal van de minister richting hostingbedrijven om al het CSEM*-materiaal ook daadwerkelijk te verwijderen deed de rest. Al deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. In 2020 heeft het Meldpunt Kinderporno van het EOKM 18 miljard afbeeldingen gecheckt, waarvan 7 miljoen hits – oftewel afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen.

(*CSEM = Child Sexual Exploitation Material)

Waar gaat het om?

De door Cisco gedoneerde infrastructuur bestaat uit een hogesnelheidsnetwerk,  en een server plus de benodigde security. Hendrik Blokhuis van Cisco: ‘Vergelijk het met  een Formule 1 auto die door de binnenstad van Amsterdam wil rijden. Dat wordt niets. Je hebt een passend circuit nodig. Daar komen wij in beeld.’ De nieuwe infrastructuur is speciaal geschikt voor ML (Machine Learning) en AI (Artificiële Intelligentie). Verdere ontwikkeling daarvan zal gaan betekenen dat analisten nog maar een klein gedeelte zelf hoeven te behandelen. Uiteraard heeft de hele infrastructuur nog ruimte over en is hij zeer goed beveiligd. Joris te Lintelo van maincubes waar de server is gehuisvest: ‘We willen een fijn en veilig datahotel zijn en geen schuilkelder. Daarom leveren we hier graag een bijdrage aan.’

Hoe werkt het?

De nieuwe infrastructuur maakt het mogelijk om foto’s met een ander algoritme te scannen. In de huidige set up wordt een digitale vingerafdruk van de foto’s gemaakt; die afdruk (hash) wordt vergeleken met afdrukken in een database. Nadeel van het gebruikte algoritme is echter dat alleen 100% identieke foto’s herkend worden. Foto’s waarbij 1 of meer pixels afwijken – bijvoorbeeld foto’s met een identieke afbeelding waarbij het formaat is veranderd (resize) of waarbij de ‘verzamelaar’ een logo heeft toegevoegd – worden niet herkend. De door Cisco geleverde server heeft vier goed beveiligde hoge capaciteitsprocessoren die genoeg rekenkracht hebben om met het ‘PhotoDNA’-algoritme te werken. Dit algoritme herkent wél de afbeeldingen op foto’s. Daardoor maakt het niet meer uit of de foto een ander formaat, andere kleuren of een ingesloten logo heeft. Bovendien bevat de Cisco-server twee videokaarten die Machine Learning ondersteunen. Hiermee kan er snel en effectief een selectie gemaakt worden welke afbeeldingen een analist als eerste moet bekijken. De enorme rekenkracht maakt ook een groot en internationaal project mogelijk waarbij PricewaterhouseCoopers en het EOKM gezamenlijk onderzoeken hoe datasets van diverse partijen kunnen worden ingezet bij het opsporen van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. De intentie is om gebruik te gaan maken van AI (artificiële intelligentie) zodat analisten uiteindelijk steeds minder afbeeldingen zelf hoeven te bekijken. Arda Gerkens (EOKM): ‘Innovatie om online kindermisbruik te bestrijden gebeurt hier en nu in Nederland! Dit is echt een grote stap.’

Dankwoord van minister Grapperhaus

Donderdag, 27 mei, heeft minister Grapperhaus in het maincubes AMS01 datacenter in Schiphol-Rijk waar de server staat, z’n dank uitgesproken richting zowel het EOKM, Cisco en PwC voor hun inspanningen in de strijd tegen kindermisbruik. Ook andere partijen als maincubes, 3winfra en Fiberring dragen hier aan bij. Zij hebben de ruimte waar de server is gehuisvest en de internetverbindingen gesponsord.

Persbericht: Organisaties bundelen krachten in strijd tegen online misbruik

‘Slachtoffers online seksueel misbruik moeten snellere en betere hulp krijgen’

Centrum Seksueel Geweld (CSG), Helpwanted.nl, Fier en het Fonds Slachtofferhulp bundelen de krachten in de strijd tegen online seksueel misbruik van minderjarigen. Doel van de samenwerking is om slachtoffers van online seksueel geweld sneller en beter te kunnen helpen. Online seksueel misbruik is nog altijd een groot probleem, de vraag naar hulp neemt toe. Tijd voor actie. Het consortium komt vóór de zomer met een uitgewerkt plan.

‘Online seksueel misbruik kan net zo schadelijk zijn als offline misbruik’, zegt Iva Bicanic van het CSG. ‘Daarnaast zien we steeds vaker dat online misbruik eindigt in offline misbruik, dat soms jarenlang kan aanhouden. Door samen te werken kunnen we signalen eerder oppikken en slachtoffers sneller en beter de juiste hulp bieden. Hierdoor kunnen we de schade beperken en herhaling voorkomen.’

Arda Gerkens van Helpwanted.nl vult aan: ‘We zien nog te vaak dat jongeren denken dat het misbruik hun eigen schuld is en dat er niets aan te doen valt. Maar niets is minder waar. Er valt nog een wereld te winnen op dit gebied.’

‘Doel is om onze samenwerking zo in te richten dat degene die zich meldt zo snel mogelijk met zo min mogelijk drempels bij het juiste loket terechtkomt’, zegt Johannes Dijkstra van Fier. ‘We willen voorkomen dat slachtoffers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Want dat is wel het laatste wat deze jongeren nodig hebben.’

‘Elke dag zijn er jongeren die met online seksueel misbruik te maken krijgen. Zij moeten op de best mogelijke professionele hulp kunnen rekenen’, zegt Carlo Contino van het Fonds Slachtofferhulp. ‘Toegankelijk, deskundig, afgestemd op wat een jongere nodig heeft. Daar gaan we met deze samenwerking een flinke impuls aan geven.’

Gebundelde expertise

Alle vier de organisaties zijn stuk voor stuk instanties met veel expertise op het gebied van (online) seksueel geweld. Zo kan Helpwanted.nl snel ingrijpen als foto’s of filmpjes dreigen uit te lekken. Daarnaast kunnen ouders, leerkrachten en jongeren tot 26 jaar – al dan niet anoniem – bij de eigen hulplijn terecht voor preventie, advies en andere informatie op het gebied van online seksueel misbruik. Het CSG werkt samen met politie en is de expert wanneer het gaat om het bieden van acute psychologische en medische zorg aan zowel kinderen als ouders meteen ná het misbruik. Fier is de landelijke specialist en behandelcentrum als het gaat om geweld en afhankelijkheidsrelaties en  verleent met haar functie Chat met Fier al meer dan 10 jaar laagdrempelige hulp en online zorg aan slachtoffers van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Fonds Slachtofferhulp heeft met experts een interventie ontwikkeld voor hulp na online misbruik, onderzoekt hoe de hulpvraag van jongeren en het hulpaanbod het best op elkaar aan kunnen sluiten, versterkt de stem van de slachtoffers en behartigt hun belangen en steunt de hulporganisaties met financiering.

Gerkens: ‘Door de bestaande online en offline expertise en hulp beter op elkaar te laten aansluiten, verwachten we synergie te creëren in het bestaande aanbod. Dat moet uiteindelijk gaan resulteren in betere en snellere hulp.’

Over Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. www.centrumseksueelgeweld.nl

Over Helpwanted.nl

Helpwanted.nl maakt onderdeel uit van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Helpwanted.nl is een (anonieme) hulplijn waar kinderen en jongeren tot 26 jaar terecht kunnen voor eerste hulp bij online seksueel misbruik.

Over Fier

Fier is expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. www.fier.nl

Over Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp helpt slachtoffers van seksueel geweld hun kracht te hervinden. Het Fonds werkt hierin samen met wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen. www.fondsslachtofferhulp.nl

Persbericht: Kinderporno in appgroepen. Meldpunt komt met meldapp

Amsterdam 24-08-2020. Iedereen die kinderporno tegenkomt in chatdiensten als WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger en Signal kan dat vanaf nu rechtstreeks melden bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), de organisatie achter onder meer het Meldpunt Kinderporno. Mensen kunnen de beelden meteen doorsturen door het nieuwe nummer aan hun contacten toe te voegen. De dienst wordt gefinancierd door het SIDN.

In het najaar vorig jaar ontstond er grote ophef in de media over schokkende beelden in whatsappgroepen van tieners en zelfs van kinderen, “maar het probleem bestond al langer”, legt directeur Arda Gerkens van het EOKM uit. Het Expertisebureau kreeg het laatste jaar steeds meer meldingen dat er kinderporno rondgaat in chatapps, vooral onder scholieren wordt er steeds meer gedeeld. Daarom opent de organisatie met steun van het SIDN een speciaal telefoonnummer.

Ook als uitlaatklep is een meldpunt hard nodig merkt Gerkens. Het voorkomt dat mensen de kinderporno doorsturen om met anderen de schok te delen. “Iemand zet een seksueel beeld met een kind in de groepsapp. Dat komt vaak hard aan en het voelt machteloos of misschien is het juist wel spannend, omdat je wel weet dat het niet oke is.”, legt zij uit. Het is belangrijk om te weten dat je het niet moet opslaan of delen. Het delen van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen is strafbaar.

Melders denken vaak dat het misbruik nu aan de gang is en dat dat stoppen moet. Gerkens legt uit dat dat heel vaak niet het geval is: “Het kan ‘oud’ materiaal zijn, dat bij de politie bekend is, maar ook nieuw materiaal dat bijvoorbeeld door sexting en/of sextortion is verkregen” .

Bij het nieuwe meldpunt kunnen mensen anoniem melden. Het EOKM slaat geen gegevens van de melder op. Wel kan het Meldpunt naar aanleiding van de melding eenmalig contact opnemen voor enkele vragen en na dat contact alsnog met schriftelijke toestemming gegevens bewaren. Het Meldpunt zal het materiaal vervolgens delen met de politie, indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat het online seksueel misbruik betreft. Tevens zal het Meldpunt de beelden toevoegen aan een database, zodat voorkomen kan worden dat dit materiaal op het openbare internet gedeeld wordt.

Ook ontwikkelde het EOKM een manier om in de groep antwoord te kunnen geven op de doorgestuurde kinderporno. Je kunt in de chatgroep laten weten dat je het delen van kinderporno helemaal niet oke vindt door door ons gemaakte gifjes”, vertelt Arda Gerkens.

Melders konden eerder al een bijlage sturen naar de site van Meldpunt Kinderporno, maar die foto’s werden niet opgeslagen en geanalyseerd. De melders kregen hooguit wat adviezen. Met het nieuwe nummer moet dat veranderen, de drempel om te melden gaat daarmee omlaag. Voor meer informatie kijk op https://www.meldpunt-kinderporno.nl/

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, of heeft u vragen, neemt u dan contact op met met Tessa Marsman, communicatiemedewerker EOKM. Tel: 06-49387531, mail: T.Marsman@eokm.nl

Bestrijding van kinderporno in chatgroepen

Naast meldingen van online kinderporno, komen er steeds vaker meldingen binnen over kinderporno in chatgroepen. Tot nu toe kon het Meldpunt Kinderporno haar expertise alleen inzetten voor meldingen op het internet, maar een nieuw project brengt hier verandering in. Door het openen van een meldpunt voor kinderporno in chatgroepen, kan hierop nu ook actie worden ondernomen. Het Meldpunt Kinderporno bestrijdt verdere verspreiding van dit materiaal op het openbare internet en in samenwerking met de politie wordt er gekeken naar de opsporing van de slachtoffers. De melder ontvangt een voor-aangemaakte waarschuwings boodschap om in de chatgroep te posten. Met deze zogenaamde ‘sticker’ kan hij of zij duidelijk  maken dat dat materiaal niet gewenst is.

Het meldpunt voor kinderporno in chatgroepen  wordt mogelijk gemaakt door het SIDNfonds