Nieuw meldpunt voor seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap

meldpunt BG-200px

Het EOKM is gestart met een onafhankelijk meldpunt voor seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap: Meldpunt BG.

Mensen die hier zelf mee te maken hebben (gehad) of mensen die vermoeden dat iemand anders hier slachtoffer van is, kunnen op de website het meldformulier invullen of een afspraak maken om telefonisch melding te doen.

Meldpunt BG biedt slachtoffers en hun omgeving de mogelijkheid hun verhaal te doen. Melders krijgen desgewenst advies over de mogelijkheden voor professionele hulp, lotgenotencontact en/of strafrechtelijke stappen. Hierbij vormt de behoefte van het slachtoffer altijd het uitgangspunt. Het meldpunt onderhoudt nauwe contacten met onder andere Slachtofferhulp Nederland en de politie.

Meldpunt BG zal de meldingen analyseren om inzicht te krijgen in de aard en omvang van seksueel misbruik in boeddhistisch verband.

Zie ook het bericht op de site van de NOS: http://nos.nl/artikel/2066574-onafhankelijk-meldpunt-voor-misbruikte-boeddhisten.html