Meldpunt Kinderporno bekijkt bijna 155.000 meldingen in 2017

In 2017 bekeek het Meldpunt Kinderporno , onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik in totaal 154.897 afbeeldingen, video’s en websites van vermoedelijk seksueel kindermisbruik. Hierdoor steeg het aantal bekeken URL’s door met 54%.

Wereldwijd blijft het online aanbod van beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen toenemen en vanwege de goede digitale infrastructuur neemt Nederland een belangrijke plek in bij het hosten van dit materiaal. Deze cijfers bevestigen de noodzaak van de intensivering van de aanpak Kinderporno, zoals de Minister van Veiligheid & Justitie ook voorstaat.

Arda Gerkens, directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik wil graag verder gaan: ”Als geen ander weten wij waar dit materiaal op het internet te vinden is. Momenteel werken wij alleen op basis van aan ons gemelde links op het openbare internet. We zouden succesvol zelf op zoek kunnen gaan op het openbare internet en meer materiaal daardoor verwijderd kunnen krijgen. Hierdoor kan het Nederlandse netwerk een stuk schoner worden.”

Dit zogenaamde pro-actief zoeken wordt momenteel door het Engelse Meldpunt gedaan. Gerkens: ”We zien dat zij hierin heel succesvol zijn. We zijn dan niet meer afhankelijk van particulieren die op dit materiaal stuiten en het aan ons melden, vooral omdat we weten dat niet iedereen het meldt.”