KPN verlengt sponsoring Meldpunt Kinderporno

KPN heeft zich opnieuw bereid verklaard het Meldpunt Kinderporno voor drie jaar te steunen!

KPN geeft aan dat de bestrijding van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik op het internet voor hen een belangrijke zaak is. Het toenemende aantal meldingen aan het Meldpunt laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is. KPN wil graag bijdragen aan de strijd door het Meldpunt financieel te steunen. Ook biedt KPN het Meldpunt de komende periode ondersteuning bij fondsenwerving en bij het promoten van het werk van het Meldpunt bij andere internet service providers.

Het Meldpunt is erg blij met de steun van KPN: “Het is fantastisch te zien hoe KPN haar commitment aan de bestrijding van beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen op het internet vorm geeft. Niet alleen door te financieren, maar ook door ons te helpen het Meldpunt te laten groeien. Groei die momenteel hard nodig is,” aldus Arda Gerkens, directeur van het Meldpunt Kinderporno.