Terminologie

De hieronder genoemde termen (verder beschreven als: ‘begrippen’) worden beschreven in alfabetische volgorde. Per begrip wordt de bijbehorende beschrijving weergegeven met daarbij een mogelijke verwijzingen naar de EOKM Factsheets.

Gezien de huidige technologische en communicatieve trends zijn veel van de beschrijvingen van deze begrippen continue aan verandering onderhevig. Deze lijst is opgesteld volgens de huidige juridische, sociaal wetenschappelijke, psychologische en seksuologische beschrijvingen en richtlijnen.

CSAM en CSEM

CSAM is een van de voorkeursbegrippen die internationaal gehanteerd wordt in plaats van kinderpornografie, kinderpornografisch beeldmateriaal en kinderporno. CSAM is een afkorting en staat voor Child Sexual Abuse Material. CSEM is een afkorting en staat voor Child Sexual Exploitation Material. CSEM kan in brede zin worden gebruikt om alle afbeeldingen van seksuele uitbuiting van minderjarigen te omvatten, er is namelijk altijd sprake van uitbuiting.
Afbeeldingen van seksuele misbruik en/of uitbuiting hebben betrekking op afbeeldingen van minderjarigen van alle leeftijden, geslacht en verschillen in mate van ernst van de misstanden en handelingen, variërend van minderjarigen die seksueel poseren of specifieke seksuele handelingen met een volwassene. – Zie voor een verdere beschrijving ‘kinderporno’.

Synoniem(en)
Nederlands: afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen (CSAM) en afbeeldingen van seksuele uitbuiting van minderjarigen (CSEM).

Exposen(-ing)

Exposen is de Engelse term voor ‘ontmaskeren’ óf ‘blootleggen’. Exposen gaat om het publiekelijk te schande brengen van met name Niet-Westerse vrouwen doormiddel van beeld en/of tekst op online fora en specifieke ‘expose’ (chat)groepen. Exposing beperkt zich echter niet tot afbeeldingen met een seksuele strekking.

Expose Groepen

Groepen binnen chat-apps of op social media pagina’s waar persoonlijke informatie (dit kunnen afbeeldingen zijn maar ook beschrijvingen en verhalen) worden gedeeld die schadelijk kan zijn voor de reputatie van de desbetreffende persoon. In expose groepen wordt vaak kritiek geuit over uiterlijke kenmerken of gedragingen van (met name) Niet-Westerse vrouwen die zouden afwijken van culturele of religieuze normen en waarden.

Grooming

Grooming komt van het Engelse werkwoord ‘to groom’ (voorbereiden). Met betrekking tot (online) seksueel kindermisbruik heeft grooming betrekking op het voorbereiden van een potentieel slachtoffer op (online) seksueel kindermisbruik. Grooming wordt in de regel gebruikt om ‘digitaal kinderlokken’ mee aan te duiden. We spreken van grooming wanneer een meerderjarig persoon (>18) een minderjarige (<16) persoon (online) benaderd met de intentie om de minderjarige te ontmoeten met het doel om seksueel kindermisbruik te plegen. Dit proces kan kort maar ook heel lang duren en kan ook omschreven worden als ‘de strategie van het misbruik’. Voor meer informatie over onder andere het verloop van het grooming-proces verwijzen we je graag naar de factsheet ‘grooming’: https://www.eokm.nl/wp-content/uploads/2020/01/EOKM-Factsheet-Grooming-2020.pdf

Kinderporno

Met kinderporno worden afbeeldingen van seksueel misbruik/seksuele uitbuiting van (een) minderjarige(n)bedoeld. Het EOKM is echter van mening dat de term ‘kinderporno’ geen recht doet aan de ernst van de situatie en het slachtofferschap. Daarom spreekt het EOKM van ‘afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen’. In Internationale communicatie prefereert het EOKM het gebruik van de begrippen CSAM en CSEM.
Onder afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen worden afbeeldingen verstaan met een seksuele strekking, waarbij iemand is betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt. Afbeeldingen worden als zodoende aangemerkt als er sprake is van een expliciete seksuele houding als er seksuele handelingen worden getoond, of als een minderjarige zich in een zodanige houding of omgeving bevindt waardoor de afbeelding een onmiskenbare seksuele strekking heeft. Voor een volledige beschrijving over de geschiedenis, verspreiding, slachtoffers en de strafbaarheidstelling van kinderporno verwijzen we je graag naar de volgende factsheets:

Factsheet Kinderporno

Factsheet Wetgeving kinderporno, opsporing en vervolging

Facsheet Beleid en internationale samenwerking

Factsheet Slachtoffers

Pedofilie

Er is sprake van pedofilie wanneer een volwassene zich (ook seksueel) aangetrokken voelt tot pre-puberale kinderen (onder de 13 jaar). Deze kinderen vertonen nog geen secundaire geslachtskenmerken, zoals een verlaging van de stem, haargroei en borstontwikkeling. Vooralsnog wordt pedofilie geschaard onder parafilieën en gezien als een (atypische) seksuele variatie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat pedofilie gezien kan worden als seksuele voorkeur (andere voorbeelden zijn: heterofilie en homofilie). Pedofilie is een seksuele voorkeur waar biologische, psychologische en sociologische factoren aan ten grondslag kunnen liggen. Een seksuele voorkeur is een relatief consistent en persistent blijvende emotionele, romantische, seksuele of affectieve aantrekking. Sommigen voelen zich alleen aangetrokken tot kinderen, terwijl anderen zich aangetrokken voelen tot zowel volwassenen als kinderen. Voor een volledige beschrijving van pedofilie en aanvullende informatie hierover verwijzen we je graag naar de factsheet ‘Pedofilie’.

Pedoseksualiteit 

Onder pedoseksualiteit worden seksuele gedragingen ten aanzien van kinderen onder de 13 jaar verstaan. Onder pedoseksualiteit valt o.a. het seksueel fantaseren over een kind jonger dan 13 jaar en het kijken naar afbeeldingen van seksueel misbruik van een kind onder de 13 jaar. Pedoseksualiteit is geen synoniem voor pedofilie. Ook kan het niet volledig gelijkgesteld worden aan seksueel kindermisbruik, daarnaast is pedoseksualiteit niet per definitie strafbaar (bijv. als iemand seksueel fantaseert over een 10 jarige). Voor een volledige beschrijving van pedoseksualiteit verwijzen we je graag naar de factsheet ‘Pedoseksualiteit’.

Seksueel kindermisbruik

Seksueel kindermisbruik is strafbaar seksueel gedrag waarbij er sprake is van een leeftijds- en/of machtsrelatie tussen de dader en het minderjarige slachtoffer tijdens het contact en/of de handelingen die de minderjarige gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van is.
Seksueel kindermisbruik is een overkoepelende term voor diverse strafbare seksuele gedragingen, zoals betasten, masturbatie in bijzijn van minderjarigen, minderjarigen seksuele handelingen laten verrichten, minderjarige dwingen om seksueel (getinte) afbeeldingen van zichzelf te delen en orale, vaginale, anale penetratie met handen, geslachtsdeel of voorwerpen.

Seksuele gevoelens voor minderjarigen

Het ervaren van seksuele gevoelens voor minderjarigen is geen synoniem voor pedofilie. Een term welke regelmatig foutief gehanteerd wordt is ‘’pedofiele gevoelens’’. Onduidelijk wat hier nu mee bedoeld wordt. Beter kan er gesproken worden van seksuele gevoelens voor minderjarigen. Gebruik
Dit gebruiken we online, in standaard media en verdiepende media! Ook gebruiken in artikelen, pers, websites, folders en vergelijkbare bronnen.
Synoniem(en): Dit is géén synoniem voor pedofilie.

Sexting

Samenvoeging van de Engelse woorden: sex (seks) en texting (sms’en). Sexting is het versturen van naaktfoto’s, naaktvideo’s of spannende berichten via de telefoon met apps, sms’jes of social media. Sexting wordt zowel gedaan door jongeren als volwassenen. Wanneer er op online seksueel gebied iets voorvalt wat als onprettig wordt ervaren en daarmee grensoverschrijdend is spreken we van ‘ongewenste sexting’. Daarbij valt te denken aan naaktafbeeldingen die verspreid worden, op het internet belanden óf gebruikt worden om iemand te chanteren, te bedreigen of te pesten. Voor de gevolgen en wetgeving rondom sexting verwijzen we je graag naar de factsheet: ‘Sexting’: https://www.eokm.nl/wp-content/uploads/2020/01/EOKM-Factsheet-Sexting-2020.pdf

Sextortion

Samenvoeging van de Engelse woorden sex (seks) en extortion (afpersen). Sextortion is chantage met een afbeelding met een seksuele strekking. Sextortion valt onder te verdelen in twee typen: financiële en seksuele sextortion. Bij financiële sextortion wordt er gedreigd om afbeeldingen met een seksuele strekking online te plaatsen als er niet zo snel mogelijk geld wordt overgemaakt. We spreken onder andere van seksuele sextortion wanneer de dader (afperser) het slachtoffer chanteert om meer afbeeldingen met een seksuele strekking te sturen ter voorkoming van het online plaatsen van de afbeeldingen. Bij zowel seksuele sextortion als financiële sextortion heeft het slachtoffer vaak geen weet dat afbeeldingen afhandig zijn gemaakt door de dader (afperser).