Het grote succes van StopitNow!

Sinds de oprichting van de hulplijn StopitNow! nu 2 jaar geleden, is er bijna 500 keer contact opgenomen, zowel door mensen die voor zichzelf hulp zochten als door professionals of direct betrokkenen die belden voor informatie en advies.

Bij direct betrokkenen bleek er naast de behoefte aan advies ook een dringende behoefte aan steun en (h)erkenning te zijn. Om die reden startte in april 2014 op initiatief van StopitNow! en forensische polikliniek de Waag de eerste Lotgenotensteungroep voor partners, familie en vrienden van personen die seksueel overschrijdend gedrag vertonen. Het programma bestond uit 5 bijeenkomsten onder begeleiding van een psychotherapeut en een psychologe.  De groepsleden gaven positieve feedback: “In deze moeilijke situatie is deze groep een lichtpunt voor mij”. Ook vonden ze het prettig om eindelijk met mensen te kunnen praten die in een soortgelijke situatie zitten: “Ik voel me eindelijk begrepen en niet meer zo alleen”.

De tweede Lotgenotensteungroep zal medio juni 2014 van start gaan. Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u mailen naar info@stopitnow.nl of bellen met 0800 266 64 36.