Categorie: Uncategorized

Expertisebureau Online Kindermisbruik en PwC starten grootschalig internationaal project in de strijd tegen Child Sexual Abuse Material (CSAM)

We zijn samen met PwC bezig met een groot door de EU gefinancierd project om te onderzoeken hoe datasets van diverse partijen kunnen worden ingezet bij het opsporen van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik.

De strijd tegen online seksueel misbruik van minderjarigen is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Illegaal gedeelde beelden en filmpjes circuleren soms jarenlang op het internet. Met alle gevolgen van dien voor de slachtoffers.

Het project

Dit nieuwe initiatief met een tweetal grote stakeholders is bedoeld om CSAM sneller op te sporen en van het internet te verwijderen. Het project start met het in kaart brengen van verschillende CSAM-datasets. Iedere afbeelding of video heeft bepaalde karakteristieken waar een code aan is gekoppeld, een zogenaamde hash. Met deze hashes kunnen afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen worden opgespoord. Het project streeft ernaar een solide basis tegen CSAM te leggen door hashdatabases te verzamelen en het gebruik ervan toegankelijk te maken voor alle partijen die betrokken zijn bij de strijd tegen CSAM. Het project heeft een looptijd van anderhalf jaar, van maart 2021 tot augustus 2022.

Werkwijze

In eerste instantie is het zaak om de bestaande CSAM-datasets in kaart te brengen en ze door te lichten op zowel juridische als technische hiaten. De volgende stap zal zijn om aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde datasets die geschikt zijn voor alle partijen én classificatie van CSAM op verschillende levels mogelijk maken. Dit omvat het herzien en eventueel aanpassen van de database-inhoud en -infrastructuur volgens vooraf gestelde eisen. Vervolgens zal een specifieke oplossing worden getest en gevalideerd om de industrie, inclusief beeldhostingservices in de EU, in staat te stellen vrijwillige detectie uit te voeren en de bekende CSAM te verwijderen. Daarnaast zullen de deelnemende organisaties zich buigen over een geïntegreerde en grootschalige campagne om de resultaten van het project bij een groot publiek bekend te maken.

Door ‘superserver’ kinderporno sneller van internet af

Na de komst van de Hashcheckserver en SCART (Sexual Child Abuse Reporting Tool) in 2019, tilt Cisco Nederland de speurtocht naar kinderporno nu ‘to the next level’. De nieuwe infrastructuur zal afbeeldingen van seksueel misbruik sneller en efficiënter van internet verwijderen.

Vier jaar geleden was er niet of nauwelijks aandacht voor de bestrijding van kinderporno op internet. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is het onderwerp de afgelopen vier jaar stevig op de kaart gezet. De komst van de hashcheckserver maakte een vergaande automatisering van de zoektocht naar afbeeldingen van online kindermisbruik mogelijk. Ferme taal van de minister richting hostingbedrijven om al het CSEM*-materiaal ook daadwerkelijk te verwijderen deed de rest. Al deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. In 2020 heeft het Meldpunt Kinderporno van het EOKM 18 miljard afbeeldingen gecheckt, waarvan 7 miljoen hits – oftewel afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen.

(*CSEM = Child Sexual Exploitation Material)

Waar gaat het om?

De door Cisco gedoneerde infrastructuur bestaat uit een hogesnelheidsnetwerk,  en een server plus de benodigde security. Hendrik Blokhuis van Cisco: ‘Vergelijk het met  een Formule 1 auto die door de binnenstad van Amsterdam wil rijden. Dat wordt niets. Je hebt een passend circuit nodig. Daar komen wij in beeld.’ De nieuwe infrastructuur is speciaal geschikt voor ML (Machine Learning) en AI (Artificiële Intelligentie). Verdere ontwikkeling daarvan zal gaan betekenen dat analisten nog maar een klein gedeelte zelf hoeven te behandelen. Uiteraard heeft de hele infrastructuur nog ruimte over en is hij zeer goed beveiligd. Joris te Lintelo van maincubes waar de server is gehuisvest: ‘We willen een fijn en veilig datahotel zijn en geen schuilkelder. Daarom leveren we hier graag een bijdrage aan.’

Hoe werkt het?

De nieuwe infrastructuur maakt het mogelijk om foto’s met een ander algoritme te scannen. In de huidige set up wordt een digitale vingerafdruk van de foto’s gemaakt; die afdruk (hash) wordt vergeleken met afdrukken in een database. Nadeel van het gebruikte algoritme is echter dat alleen 100% identieke foto’s herkend worden. Foto’s waarbij 1 of meer pixels afwijken – bijvoorbeeld foto’s met een identieke afbeelding waarbij het formaat is veranderd (resize) of waarbij de ‘verzamelaar’ een logo heeft toegevoegd – worden niet herkend. De door Cisco geleverde server heeft vier goed beveiligde hoge capaciteitsprocessoren die genoeg rekenkracht hebben om met het ‘PhotoDNA’-algoritme te werken. Dit algoritme herkent wél de afbeeldingen op foto’s. Daardoor maakt het niet meer uit of de foto een ander formaat, andere kleuren of een ingesloten logo heeft. Bovendien bevat de Cisco-server twee videokaarten die Machine Learning ondersteunen. Hiermee kan er snel en effectief een selectie gemaakt worden welke afbeeldingen een analist als eerste moet bekijken. De enorme rekenkracht maakt ook een groot en internationaal project mogelijk waarbij PricewaterhouseCoopers en het EOKM gezamenlijk onderzoeken hoe datasets van diverse partijen kunnen worden ingezet bij het opsporen van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. De intentie is om gebruik te gaan maken van AI (artificiële intelligentie) zodat analisten uiteindelijk steeds minder afbeeldingen zelf hoeven te bekijken. Arda Gerkens (EOKM): ‘Innovatie om online kindermisbruik te bestrijden gebeurt hier en nu in Nederland! Dit is echt een grote stap.’

Dankwoord van minister Grapperhaus

Donderdag, 27 mei, heeft minister Grapperhaus in het maincubes AMS01 datacenter in Schiphol-Rijk waar de server staat, z’n dank uitgesproken richting zowel het EOKM, Cisco en PwC voor hun inspanningen in de strijd tegen kindermisbruik. Ook andere partijen als maincubes, 3winfra en Fiberring dragen hier aan bij. Zij hebben de ruimte waar de server is gehuisvest en de internetverbindingen gesponsord.

Persbericht: Organisaties bundelen krachten in strijd tegen online misbruik

‘Slachtoffers online seksueel misbruik moeten snellere en betere hulp krijgen’

Centrum Seksueel Geweld (CSG), Helpwanted.nl, Fier en het Fonds Slachtofferhulp bundelen de krachten in de strijd tegen online seksueel misbruik van minderjarigen. Doel van de samenwerking is om slachtoffers van online seksueel geweld sneller en beter te kunnen helpen. Online seksueel misbruik is nog altijd een groot probleem, de vraag naar hulp neemt toe. Tijd voor actie. Het consortium komt vóór de zomer met een uitgewerkt plan.

‘Online seksueel misbruik kan net zo schadelijk zijn als offline misbruik’, zegt Iva Bicanic van het CSG. ‘Daarnaast zien we steeds vaker dat online misbruik eindigt in offline misbruik, dat soms jarenlang kan aanhouden. Door samen te werken kunnen we signalen eerder oppikken en slachtoffers sneller en beter de juiste hulp bieden. Hierdoor kunnen we de schade beperken en herhaling voorkomen.’

Arda Gerkens van Helpwanted.nl vult aan: ‘We zien nog te vaak dat jongeren denken dat het misbruik hun eigen schuld is en dat er niets aan te doen valt. Maar niets is minder waar. Er valt nog een wereld te winnen op dit gebied.’

‘Doel is om onze samenwerking zo in te richten dat degene die zich meldt zo snel mogelijk met zo min mogelijk drempels bij het juiste loket terechtkomt’, zegt Johannes Dijkstra van Fier. ‘We willen voorkomen dat slachtoffers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Want dat is wel het laatste wat deze jongeren nodig hebben.’

‘Elke dag zijn er jongeren die met online seksueel misbruik te maken krijgen. Zij moeten op de best mogelijke professionele hulp kunnen rekenen’, zegt Carlo Contino van het Fonds Slachtofferhulp. ‘Toegankelijk, deskundig, afgestemd op wat een jongere nodig heeft. Daar gaan we met deze samenwerking een flinke impuls aan geven.’

Gebundelde expertise

Alle vier de organisaties zijn stuk voor stuk instanties met veel expertise op het gebied van (online) seksueel geweld. Zo kan Helpwanted.nl snel ingrijpen als foto’s of filmpjes dreigen uit te lekken. Daarnaast kunnen ouders, leerkrachten en jongeren tot 26 jaar – al dan niet anoniem – bij de eigen hulplijn terecht voor preventie, advies en andere informatie op het gebied van online seksueel misbruik. Het CSG werkt samen met politie en is de expert wanneer het gaat om het bieden van acute psychologische en medische zorg aan zowel kinderen als ouders meteen ná het misbruik. Fier is de landelijke specialist en behandelcentrum als het gaat om geweld en afhankelijkheidsrelaties en  verleent met haar functie Chat met Fier al meer dan 10 jaar laagdrempelige hulp en online zorg aan slachtoffers van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Fonds Slachtofferhulp heeft met experts een interventie ontwikkeld voor hulp na online misbruik, onderzoekt hoe de hulpvraag van jongeren en het hulpaanbod het best op elkaar aan kunnen sluiten, versterkt de stem van de slachtoffers en behartigt hun belangen en steunt de hulporganisaties met financiering.

Gerkens: ‘Door de bestaande online en offline expertise en hulp beter op elkaar te laten aansluiten, verwachten we synergie te creëren in het bestaande aanbod. Dat moet uiteindelijk gaan resulteren in betere en snellere hulp.’

Over Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. www.centrumseksueelgeweld.nl

Over Helpwanted.nl

Helpwanted.nl maakt onderdeel uit van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Helpwanted.nl is een (anonieme) hulplijn waar kinderen en jongeren tot 26 jaar terecht kunnen voor eerste hulp bij online seksueel misbruik.

Over Fier

Fier is expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. www.fier.nl

Over Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp helpt slachtoffers van seksueel geweld hun kracht te hervinden. Het Fonds werkt hierin samen met wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen. www.fondsslachtofferhulp.nl

Bestrijding van kinderporno in chatgroepen

Naast meldingen van online kinderporno, komen er steeds vaker meldingen binnen over kinderporno in chatgroepen. Tot nu toe kon het Meldpunt Kinderporno haar expertise alleen inzetten voor meldingen op het internet, maar een nieuw project brengt hier verandering in. Door het openen van een meldpunt voor kinderporno in chatgroepen, kan hierop nu ook actie worden ondernomen. Het Meldpunt Kinderporno bestrijdt verdere verspreiding van dit materiaal op het openbare internet en in samenwerking met de politie wordt er gekeken naar de opsporing van de slachtoffers. De melder ontvangt een voor-aangemaakte waarschuwings boodschap om in de chatgroep te posten. Met deze zogenaamde ‘sticker’ kan hij of zij duidelijk  maken dat dat materiaal niet gewenst is.

Het meldpunt voor kinderporno in chatgroepen  wordt mogelijk gemaakt door het SIDNfonds

 

Groei meldingen Kinderporno vlakt af [Persbericht]

Amsterdam, 31-3-2020- Hoewel Nederland nog steeds het land is waar de meeste kinderporno gehost staat, neemt de groei van het aantal meldingen van kinderporno bij het Meldpunt Kinderporno af.

Het aantal meldingen bij het Meldpunt Kinderporno van online seksueel misbruik van minderjarigen was ook vorig jaar weer onverminderd hoog. Met een totaal van ruim 300 duizend is er opnieuw een triest record gehaald. Lichtpuntje is dat de groei aan het afvlakken is. De stijging van het aantal meldingen in 2019 was 38 procent. Die groei is daarmee opnieuw lager dan de voorgaande jaren.

Het nationale publiek was verantwoordelijk voor het grootste aandeel meldingen, op de voet gevolgd door het Britse en het Canadese Meldpunt, het Internet Watch Foundation (IWF) en Cybertipline. Wereldwijd zijn Meldpunten aangesloten INHOPE zodat een melding doorgestuurd kan worden door naar het land waar het materiaal gehost staat en het nationale Meldpunt actie kan ondernemen.

Het meeste materiaal stond net als voorgaande jaren bij imagehosters, namelijk ruim 80 procent van het gemelde materiaal. Een belangrijk aantal van deze partijen zijn vorig jaar op de hashcheckserver aangesloten.

De aandacht voor het probleem van de hoeveelheden kinderporno is groot, wereldwijd wordt naar Nederland gekeken welke stappen we ondernemen. Die aandacht, in combinatie met de versterkte aanpak vanuit het Minsiterie werpt zijn vruchten af Voor het derde jaar op een rij neemt de groei af,” aldus Arda Gerkens, directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik, waaronder het Meldpunt valt. “Maar we zijn er nog lang niet, meer dan 300.000 url’s is echt te veel en laat zien dat de druk op de providers hoog moet blijven.”

Jaarverslag 2019

Populaire pornosites in opspraak om moderatiebeleid

-Amsterdam, 25-3-2020- De grootste pornowebsite van de wereld -Pornhub- is in opspraak geraakt om haar controlebeleid op video’s die gebruikers uploaden. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse sekssite Vagina.nl. Pornhub en Vagina.nl zouden te weinig doen om de verspreiding van videomateriaal met daarop vermeend seksueel misbruik tegen te gaan.

Op Pornhub worden jaarlijks zo’n zes miljoen video’s geüpload. Ook amateurs kunnen dat zonder veel moeite doen. Vagina.nl werkt op een vergelijkbare manier en juist daardoor ontstaat een probleem. Want wie houdt er in de gaten wat gebruikers op de websites plaatsen en of dit legaal en met instemming van de gefilmde personen gebeurt? Het komt met regelmaat voor dat beeldmateriaal zonder toestemming wordt gedeeld, waaronder zelfs verkrachtings- en misbruikfilmpjes. Volgens het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) screenen pornosites onvoldoende op dit soort content. Daarom startte de organisatie begin dit jaar, samen met Stichting Stop Online Shaming, een rechtzaak tegen Vagina.nl.

Seksuele uitbuiting als vermaak online
Ook Pornhub krijgt publiekelijk veel kritiek. De site zou miljoenen verdienen aan advertenties en abonnementen, terwijl ze geen effectief systeem heeft om te controleren of er instemming is gegeven voor het maken en delen van geüpload videomateriaal. Laat staan dat ze controleren of de getoonde personen volwassen zijn. De Amerikaanse actiegroep Exodus Cry -die in de VS vecht tegen seksuele uitbuiting en de seksindustrie– stelt bovendien dat de site medeplichtig is aan vrouwenhandel, door plaatsing van misbruikvideo’s mogelijk te maken. Daarom is de actiegroep onder de noemer “Traffickinghub” een petitie gestart tegen de populaire pornowebsite. Deze werd inmiddels ruim 532.000 keer ondertekend.

Het EOKM is genuanceerder en neemt geen standpunt in over legale commerciële porno. De stichting is echter even stellig over het belang van een gedegen controle op geüpload beeldmateriaal. Een verantwoordelijkheid die volgens hen nadrukkelijk bij het platform ligt. Met die reden is het EOKM, uit naam van haar jeugdhulpprogramma Helpwanted.nl en samen met Stichting Stop Online Shaming, de rechtzaak begonnen tegen een van de grootste Nederlandse pornosites, Vagina.nl. Op Vagina.nl zijn diverse voorbeelden gevonden van meisjes en vrouwen die onvrijwillig onderwerp zijn geworden van een seksvideo. Directeur van het EOKM, Arda Gerkens, noemt voorbeelden als “Verborgen camera in de H&M” en “Spioneren in de kleedkamer”. De titels spreken voor zich; hier kwam geen instemming aan te pas. Het feit dat het om amateurbeelden gaat maakt de situatie niet minder ernstig. Juist dit materiaal ontsnapt vaak aan de controle van pornowebsites.

Slachtoffers moeten zelf om verwijdering vragen
Dat het moderatiebeleid van sites als Pornhub en Vagina.nl inderdaad te wensen over laat, benadrukt Exodus Cry oprichtster Laila Mickelwait door te verwijzen naar een rechtzaak rond GirlsDoPorn, een productiebedrijf van amateurpornovideo’s dat filmde hoe minderjarigen verkracht en misbruikt werden. Terwijl de rechtzaak liep bleven de video’s nog twee maanden zichtbaar op Pornhub. Mickelwait pleit dan ook voor een legitimatieplicht.
Gerkens ziet liever een verandering van mentaliteit en dat de volgorde van het beleid van de pornowebsites wordt omgedraaid. “Pornosites zeggen dat de verantwoordelijkheid ligt bij de uploader van het filmpje. De website ziet zichzelf als doorgeefluik en gaat ervan uit dat de maker van het filmpje toestemming heeft om het online te zetten. Pas als de pornosite een melding binnenkrijgt verwijderen ze het beeld”, vertelt ze aan De Volkskrant.

Het EOKM en Stichting Stop Online Shaming vinden dat de pornosites moeten kunnen aantonen dat er toestemming is voor plaatsing van de video’s. Bijvoorbeeld via schriftelijke contracten, zoals dat ook bij professionele pornoacteurs gebeurt. Het plaatsen van stiekem gefilmde materialen, of in het ergste geval zelfs misbruikvideo’s en materiaal van minderjarigen, is een serieuze inbreuk op iemands privacy en strafbaar. Bovendien is het, vanuit het emotionele vlak bekeken, belangrijk dat slachtoffers niet zelf om verwijdering van beeldmateriaal moeten hoeven vragen.
Toch worden jaarlijks nog veel vrouwen en minderjarigen slachtoffer van onrechtmatig gebruik van hun beeltenis op pornosites. Categorieën als ‘tieners’ zijn er standaard populair en ook de verspreiding van wraakporno -privé-video’s die uit wraak op internet worden geplaatst- gaat er veel te makkelijk. Het rapporteren van dit soort materiaal op pornosites zou daarom eenvoudiger gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld met behulp van een knop om content te rapporteren, zoals je op veel sociale media platforms ziet.

Rechtzaak bepalend voor hele sector
Pornhub ontkent tot op heden de aantijgingen uit de Traffickinghub-petitie en geeft aan een goed werkend systeem te hebben, waarmee illegale content wordt herkend en offline gehaald. Vagina.nl zegt dat ze de dagvaarding van de twee stichtingen die strijden tegen online seksueel misbruik zeer serieus neemt.
De rechtzaak van het EOKM en Stichting Stop Online Shaming tegen Vagina.nl is uniek en vele partijen die betrokken zijn bij de online pornoindustrie houden het verloop van deze zaak nauwlettend in de gaten. Uiteindelijk zal de uitspraak toonaangevend worden voor vergelijkbare zaken over de hele wereld en een nieuwe richtlijn bieden voor wat van videosites verwacht wordt als het gaat om gegevensbescherming. Gerkens hoopt op een uitkomst die in het voordeel uitpakt van de (potentiële) slachtoffers, waarbij hun rechten en privacy voorop staan.

 
Bronnen:
-Pornosite Vagina.nl aangeklaagd wegens plaatsen amateurfilmpjes zonder toestemming
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pornosite-vagina-nl-aangeklaagd-wegens-plaatsen-amateurfilmpjes-zonder-toestemming~b5f1ac7c/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
-Stichting start rechtszaak tegen pornosite
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/530244-stichting-start-rechtszaak-tegen-pornosite

-Verkrachtingsfilmpjes Petitie tegen ondeugdelijk moderatiebeleid Pornhub ruim 400.000 keer ondertekend
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/11/verkrachtingsfilmpjes-petitie-tegen-ondeugdelijk-moderatiebeleid-pornhub-ruim-400000-keer-ondertekend-a3993309

-Honderdduizenden tekenen petitie tegen misbruikvideo’s op Pornhub
https://nos.nl/artikel/2326478-honderdduizenden-tekenen-petitie-tegen-misbruikvideo-s-op-pornhub.html


Shut Down Pornhub and Hold Its Executives Accountable for Aiding Trafficking
https://www.change.org/p/shut-down-pornhub-and-hold-its-executives-accountable-for-aiding-trafficking

Pornhub onder vuur voor verkrachtings- en misbruikvideo’s
https://www.ad.nl/tech/pornhub-onder-vuur-voor-verkrachtings-en-misbruikvideo-s~a76856d6/?referrer=https://www.google.nl/

Persbericht: Pornosite aangeklaagd wegens illegale naaktbeelden

Amsterdam, 26 februari 2020Helpwanted.nl en Stichting Stop Online Shaming starten een rechtszaak tegen de website Vagina.nl. De pornosite exploiteert naaktbeelden zonder toestemming van de mensen die in beeld zijn. Onder deze video’s zijn ook beelden waarop mensen te zien zijn, die niet lijken te weten dat zij gefilmd zijn. Deze zijn gemaakt met verborgen camera’s.

Met de rechtszaak onderstrepen beide partijen dat derden niet zonder toestemming van betrokkenen naaktbeelden op internet mogen zetten. Stichting Stop Online Shaming (SOS Online) is opgericht om online shaming aan te pakken via gerechtelijke procedures. Helpwanted.nl behoort tot het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en is een advieslijn voor jongeren onder de 26, die te maken krijgen met online seksueel misbruik. Helpwanted.nl constateert al langer dat pornosites zogenaamde amateurbeelden publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de personen die in beeld zijn. “Vervolgens krijgen we verzoeken om te helpen het materiaal verwijderd te krijgen, iets wat niet altijd succesvol is”, aldus Arda Gerkens directeur van het EOKM.

Op Vagina.nl staat naast professionele porno ook amateurporno, waaronder heimelijk gefilmd materiaal. “Een deel van de slachtoffers is gefilmd, in een pashokje van een kledingwinkel, onder de douche, in de sauna of op een openbaar strand”, stelt Willem van Lynden, bestuurslid van SOS Online. “Met titels als Een verborgen camera bij de H&M en Stiekem ex-vriendin onder de douche filmen worden beelden online geplaatst, die met een verborgen camera gefilmd zijn. Dit is heel bedreigend. Iedereen die wel eens gebruik maakt van deze openbare gelegenheden kan dit overkomen. Deze beelden worden vervolgens commercieel op internet geëxploiteerd. Dat maakt een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de personen die in beeld zijn.”

Gerkens verbaast zich al jaren dat dit soort beelden klakkeloos kunnen worden geplaatst. Maar dat is nog niet alles. “Wat de zaak nog kwalijker maakt is dat er op site geen enkele leefdtijdscontrole plaatsvindt, waardoor het ook mogelijk is naaktbeelden van minderjarigen te plaatsen. De website vagina.nl claimt weliswaar dat alle modellen 18 jaar en ouder zijn, maar dat is een loze kreet want, dat wordt niet gecontroleerd.”

Pornowebsites als Vagina.nl moeten volgens de organisaties garanderen dat de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van video’s met blootmateriaal. Nu kunnen deze video’s zonder enige check ge-upload worden. “Dat moet omkeren”, onderstreept Gerkens: “Laat deze sites maar aantonen dat daar wel toestemming voor is.” Otto Volgenant van Boekx Advocaten staat SOS Online en Helpwanted.nl bij in deze rechtszaak en zegt: “Het is vanuit juridisch oogpunt duidelijk dat het online aanbieden van dit soort beelden niet is toegestaan. Probeer de video’s er maar eens af te krijgen. Voor een individueel slachtoffer is dat heel moeilijk. Om dat makkelijker te maken, pakken wij dit nu collectief aan, namens alle mogelijke slachtoffers. Dit moet stoppen.”

Om de rechtszaak te kunnen bekostigen, starten de organisaties een crowdfunding-actie onder de naam “Niet zonder mijn toestemming”. Gerkens: “We roepen mensen op ons te steunen met een klein bedrag. Elke euro helpt. Zo kunnen we deze rechtszaak financieren en kunnen supporters laten zien dat zij achter de eis staan, dat dit soort sites niet zomaar naaktfilmpjes kunnen plaatsen.” de link naar de crowdfundingsite is: https://www.pifworld.com/projects/RMoRyXNcAgw/niet-zonder-mijn-toestemming

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, of heeft u vragen, neemt u dab contact op met met Tessa Marsman, communicatiemedewerker EOKM. Tel: 06-49387531, mail: T.Marsman@eokm.nl

Progress letter on the strategy to combat online child sexual abuse and enforcement under administrative law

The integrated approach to tackling online child sexual abuse is a key objective for me; such abuse is disgraceful and one of the most devastating types of crime. Perpetrators of child sexual abuse cause enormous harm to the lives of children and those close to them. Offering and downloading online visual material leads to repeat victimisation, a new range of material and abuse. My aim, from the start of this government’s term of office, has been to break this spiral; victims deserve no less. The growing number of reports to the police and the Hotline against child sexual abuse material on the Internet operated by Dutch Expertise Bureau for Online Child Abuse (EOKM) underlines the urgency.

A solution cannot come from the government alone. This is a social problem that must also be dealt with by society. The Netherlands has one of the world’s largest Internet hubs and an expansive infrastructure. This confers a particular responsibility on the Dutch government and the business sector to curb the abuse of Internet freedoms. Tackling child sexual abuse is therefore not only a task of our specialised police teams. It must become self-evident that we, through activism, in the public and private sectors, collectively feel responsible for combating it. I have therefore organised meetings with major Internet companies, visited the police services and commissioned research.

The fight against online child sexual abuse is an international task, which necessitates cooperation among countries. The approach in the Netherlands, for example, could have consequences for other countries, due to content or companies shifting abroad. For this reason, where possible, I place tackling online child sexual abuse in Europe on the agenda. Our contacts with officials in Brussels have been intensified and I will be talking to my European colleagues about this topic in the autumn.

In this letter, I wish to inform you of the new steps and important decisions I have taken to further tackle online child sexual abuse. The first part discusses three projects that merit special attention: enforcement under administrative law, the HashCheck server and tackling downloaders. The second part provides information on progress on other current projects. I am providing information on the public-private activities also on behalf of the State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy.

To read the complete progress letter, click here.

Hashdatabase kinderporno met internationale database fors uitgebreid

Amsterdam, 03-7-2019. Na een vliegende start in januari dit jaar verdubbelt het materiaal van online kindermisbruik in de Nederlandse hashdatabase, door het samengaan met twee grote internationale databases. De originele database bevatte door de politie de verstrekte hashes uit hun eigen database en wordt beheerd door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). De hashes, die gezien kunnen worden als een digitale vingerafdruk van afbeeldingen en die corresponderen met materiaal van slachtoffers van seksuele exploitatie dat onder de definitie van kinderporno valt, kan door hosting providers en website eigenaars worden gebruikt om het uploaden van dergelijke beelden te weren. Een aantal van hen had zich al aangemeld voor dit project. Nu wordt de database met hashes dus nog eens flink uitgebreid.

Het Nederlandse Meldpunt werkte samen met de internet sector al jaren aan de online bescherming van minderjarigen. Dit hulpmiddel stelt hosters en website bezitters in staat om online seksueel misbruik materiaal op een eenvoudige manier te weren. De hash database werd tevens ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het Amerikaanse centrum voor vermiste en geëxploiteerde kinderen, NCMEC zegden vorige week toe hun eigen base line database te willen delen. Deze database bevat ook de hashes van de Canadese hotline Cybertip. Met de internationale aanvulling van de hashdatabase wordt er een grote volgende stap gezet. Gezamenlijk bevatten die databases 1.8 miljoen hashes. Bovenop de 1.4 miljoen hashes verstrekt door de Nederlandse politie, bevat de EOKM hashdatabase die ter beschikking staat aan Nederlandse hosters en websites nu 3.2 miljoen hashes.

De databases uit de VS en Canada verschillen van die van de Nederlandse politie. De eerste bevat alleen baseline materiaal. Dat zijn afbeeldingen die expliciete seksuele handelingen bevatten en pre-puberale kinderen afbeelden. De database van de Nederlandse politie bevat ook afbeeldingen die individueel niet als kinderporno geclassificeerd worden, maar in een serie wel. Deze afbeeldingen komen daarmee voort uit een misbruik situatie.

Het gebruik van de database is relatief eenvoudig voor hosters en website beheerders. Gebruikers kunnen de hashdatabase binnengaan met een API, die hen in staat stelt hashes van afbeeldingen te vergelijken met hashes uit de databases waarvan bekend is dat het kinderporno is. Met de hashes, worden bestaande beelden van seksueel kindermisbruik herkend zonder dat de afbeeldingen worden getoond.

De dienst wordt kosteloos aangeboden aan de geïnteresseerde partijen. Verschillende bedrijven gebruiken de dienst al, waaronder een grote imagehosting website. Het EOKM gaat ervan uit dat het hulpmiddel hosters en websitebezitters veel hulp kan bieden en dat het hulpmiddel de beschikbaarheid van online kindermisbruik zal doen afnemen op Nederlandse servers.