(Afstudeer)onderzoek naar seksuele voorlichting bij middelbare scholieren in Noord-Holland

Binnen Helpwanted.nl, onderdeel van het EOKM, voert Gabriëlle van der Palm, studente Toegepaste Psychologie, een afstudeeronderzoek uit naar seksuele voorlichting onder middelbare scholieren in Noord-Holland.

Aanleiding voor dit onderzoek is de groeiende vraag naar seksuele voorlichting onder middelbare scholieren. Om ervoor te zorgen dat Helpwanted.nl op de meest passende manier kan reageren is het van belang dat haar voorlichtingen up-to-date zijn met de noden van de scholieren.

Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe Helpwanted.nl met haar voorlichtingen kan bijdragen aan de kennisvorming van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door de op- en aanmerkingen van de middelbare scholieren in kaart te brengen middels een online-survey* beoogt Gabriëlle Helpwanted.nl handvatten te geven om haar voorlichtingen aan te passen ten behoeve van de kennisoverdracht over online seksueel grensoverschrijdend gedrag en zodoende seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren te kunnen reduceren.

Het onderzoek legt een focus op middelbare scholieren in Noord-Holland 

*Inmiddels is de survey gesloten. Dank voor jullie deelname.