Aantal meldingen explosief gestegen

In 2015 bekeek het Meldpunt Kinderporno op Internet 63.056 afbeeldingen, video’s en websites van vermoedelijk seksueel kindermisbruik. Deze kwamen voort uit 25.347 meldingen, een stijging van 54% ten opzichte van vorig jaar.

Wereldwijd neemt het online aanbod van beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen toe, maar de goede digitale infrastructuur in Nederland zorgt ervoor dat er relatief veel materiaal op de Nederlandse servers te vinden is.

Bij andere projecten van de stichting waren eveneens significante toenames te zien van het aantal meldingen of contactenmoment. Bij Helpwanted.nl, de meld- en hulplijn voor jongeren, steeg het aantal meldingen met ruim 16%. Meldkindersekstoerisme.nl ontving 43 meldingen, 30 meer dan in 2014. We zagen dat de nationale ‘Don’t Look Away’ campagne haar vruchten afwierp. Stop it Now! kende een stijging van het aantal contactmomenten met 11%. Vooral in de laatste maanden werd er veel contact opgenomen. De aandacht voor de hulplijn in de media maakte dat veel meer mensen contact zochten. Deze trend zet zich door in 2016.

 

Lees hier ons jaarverslag 2015.