Vijf jaar Stop it Now! – hulp bij pedofiele gevoelens

Op 2 april 2012 werd Stop it Now! gelanceerd, een anonieme hulplijn voor mensen met seksuele gevoelens voor kinderen, hun omgeving en professionals. Vijf jaar later zijn er bijna 1600 contactmomenten geweest met kinderporno-downloaders, (potentiƫle) daders, hun familie of mensen uit hun omgeving en met professionals. Stop it Now! blijkt een onmisbare schakel in de preventie van seksueel kindermisbruik.

Jaarcijfers 2016
In 2016 had Stop it Now! 424 contactmomenten met 221 verschillende personen. De meeste telefoontjes en e-mails kwamen van mensen die zich zorgen maakten over hun eigen gedrag en gevoelens. Ten opzichte van 2015 bleef het aantal contactmomenten stabiel (+2%). De verwachting is echter dat in 2017 het aantal contactmomenten flink zal stijgen. Alleen al in het eerste kwartaal had Stop it Now! ruim 160 contactmomenten. Onder partners en familie van personen die kinderporno downloaden, een kind misbruikt hebben of ander grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, signaleert Stop it Now! een grote behoefte aan hulp en steun. Stop it Now! organiseerde daarom 5 lotgenotengroepen in 2016.

Campagne gericht op downloaders kinderporno
Ten minste 179 contactmomenten gingen over het downloaden van kinderporno. Downloaders zijn een specifieke groep. Doorgaans hebben deze mensen geen pedofiele gevoelens, maar handelen vanuit andere motieven zoals een obsessieve verzameldrift of een verslaving aan extreme vormen van porno. De meerderheid gaat niet over tot het plegen van hands-on delicten.

Het EOKM, waar Stop it Now! een onderdeel van is, ziet een ongekende groei in het aanbod van online beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. Deze groei is niet te stoppen door alleen de aanbodzijde te bestrijden. Er is meer aandacht nodig voor kinderporno-downloaders, die de vraag naar strafbaar materiaal in stand houden. Stop it Now! signaleert dat er behoefte is aan hulp onder deze groep en dat (preventieve) behandeling effectief is. Daarom pleiten we bij de politiek voor meer financiƫle middelen om structurele campagnes in te zetten om deze verborgen, maar mogelijk zeer grote doelgroep te bereiken.

Over Stop it Now!
Stop it Now! is onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en opgericht in samenwerking met forensische polikliniek de Waag. Stop it Now! biedt laagdrempelige hulp aan mensen met seksuele gevoelens voor kinderen, hun omgeving, professionals en andere mensen met vragen over pedofilie en kindermisbruik. Door over gevoelens te praten, kunnen mensen hun isolement doorbreken en indien nodig in (preventieve) behandeling gaan. Het doel hiervan is om seksueel kindermisbruik, zowel online als offline, te voorkomen. De telefonisch hulplijn is iedere werkdag geopend en is kosteloos en anoniem. Indien nodig kunnen bellers in behandeling gaan bij forensische polikliniek de Waag of deelnemen aan een lotgenotengroep.